Home
Home
Referenties
Locatie
Foto's
Links
Contact
Bouw
Renovatie
Electriciteit
Sanitair
Ventilatie
Verwarming
Tegelwerken

Ventilatie

Gezien de stijgende energiekosten is het duidelijk dat we onze woningen goed zullen isoleren.Een goede ventilatie is dan zeer belangrijk om in een gezonde leefomgeving te kunnen wonen.

Bij nieuwbouw woningen zal men vaak gebruik maken van een warmtewisselaar. In de wandelgangen meer gekend als SYSTEEM D. Verontreinigde warme lucht wordt afgezogen. Onderweg geeft deze lucht zijn warmte af aan verse lucht die we in de woning brenten.

Bij verbouwingen is het vaak niet mogelijk om een groot buizennet te plaatsen. Hier wordt dan vaak gekozen om enkel de vervuilde lucht uit de woning te halen. Dit systeem is beter gekend als SYSTEEM C.

I.f.v. de mogelijkheden en de wensen kunnen wij een gepast systeem aanbieden, waarbij zo veel als mogelijk rekening gehouden wordt met de mogelijkheid om het systeem en buizennet te kunnen reinigen.